Een eigen tuin is een rijk bezit dat een grote bijdrage kan geven aan uw woonplezier, zeker als deze ook nog eens er goed verzorgt bij ligt. Het goed onderhouden van een tuin vergt toch wel de nodige vakkennis. Niet alleen wanneer wat en hoe er gesnoeid dient te worden maar nog veel meer waarvan we noemen: Omdat we het tegenwoordig allemaal erg druk hebben is er vaak weinig tijd om te investeren in het onderhouden van uw tuin. Ook kan het zo zijn dat het tuinonderhoud niet tot uw hobby’s behoort, in beide gevallen kunnen en willen wij u graag helpen.

  • bemesten van borders, hagen, gazon en speciale planten,
  • onkruidbestrijding op verharding en in de beplanting,
  • verjongen van heesters en vaste planten,
  • knippen van hagen,
  • gazononderhoud zoals verticuteren en beluchten,
  • opbinden van klim- en leiplanten,
  • opkronen van bomen,
  • snoeien van fruitbomen en struiken,
  • en nog veel meer……….

0_0_0_0_250_188_csupload_59078701_larged14a

Het is mogelijk om vaste afspraken te maken over wanneer er onderhoud gepleegd moet worden. Voorbeelden zijn groot onderhoud in het voor- en najaar, wekelijks onderhoud of maai werkzaamheden